Thursday, August 09, 2012

Still Searching....!!!

2 comments:

KOYAS..KODINHI said...

എല്ലാ കാര്ടൂണ്കളും നല്ല നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നു....ഇതിനുമുമ്പ് ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ കണ്ടിടുണ്ട്,ചിരിച്ചെപ്പ് മാസികയിലാണെന്നു തൊന്നുന്നു,വീണ്ടും വരാം ആശംസകള്‍

KOYAS..KODINHI said...

എല്ലാ കാര്ടൂണ്കളും നല്ല നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നു....ഇതിനുമുമ്പ് ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ കണ്ടിടുണ്ട്,ചിരിച്ചെപ്പ് മാസികയിലാണെന്നു തൊന്നുന്നു,വീണ്ടും വരാം ആശംസകള്‍